Úpravy standardní obuvi

... více obrazem   foto

Úpravy standardní obuvi provádíme na poukaz vystavený od oborného lékaře, ortopeda, nebo rehabilitačního lékaře, stejně tak jako pro samoplátce.

Úprava obuvi spočívá v zabudování většiny ortopedických úprav přímo do Vaší přinesené obuvi. Dle potřeby pacienta lze upravit jak vnitřní stélku (buď vložkou nebo zabudováním podélné a příčné klenby, případně odlehčením pat pro patní ostruhy anebo vnitřním či vnějším zvýšením podešve nebo podpatku při zkratu končetiny).

Úpravy dětské obuvi

... více obrazem   foto

Úpravou dětské obuvi řešíme vbočené postavení patní části nohy (valgózní postavení) a podélně plochou nohu.

Zvýšením podélné klenby nohy a podložením vnitřní části paty v rozmezí 5 až 15 stupňů dle stupně valgozity docílíme správného postavení dětské nohy v obuvi. Těmito korekcemi v kombinaci s cvičením svalů nohy a vhodným obouváním docílíme postupného zlepšování valgozity. Zlepšování stavu nohy je patrné v období let s přibývajícím věkem tím, jak dětská noha roste a svaly a vaziva sílí. U nejmladších dětí se setkáváme s valgózní patou a plochou nohou velice často, proto nepodceňujme kvalitní obouvání našich dětí.

Při zkratu končetiny je možno upravit obuv také zvýšením vložky. Lze použít vložku zvýšenou o 0,5 až maximálně 3 cm podle druhu obuvi. Větší zkrat končetiny řešíme zvýšením podešve nebo podpatku obuvi nebo rozložením zvýšení jak do podpatku tak i zvýšením vložkou.

Všechny tyto úpravy vám zabudujeme do vámi přinesené standardní obuvi.

K úpravám obuvi nepoužíváme sériové polotovary, ale úpravy a vložky vyrábíme individuálně v našich dílnách přesně dle měrných podkladů a stupně valgozity pacienta.

Výrobě úprav obuvi a vložek se musí věnovat zvýšená pozornost, aby pomůcky splňovaly všechny požadavky na ně kladené a zabraňovaly dalšímu zhoršování vady nebo onemocnění nohou.

    
2009 - www.ortopedickaobuv.eu    ---    Aktualizace: 13-01-2019    ---    webdesign: www.smart.cz